Presentaties

Ioniserende letteren

Een leverancier van meetapparatuur wilde voor zijn Nederlandse en Belgische gebruikers een speciale dag organiseren. Voor de genodigden werd een breed opgezet programma samengesteld. Aangezien in Spiegellevens nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het gebruik (en misbruik) van radioactieve stoffen: zou ik een stukje willen voorlezen?

Dat leek mij niet verstandig voor een groot publiek. Dat wordt saai. Het moest onderhoudender worden. Mocht ik het uitbreiden en meer letterkundige werken erbij betrekken? Ja, dat was akkoord.

Om de aandacht van de toehoorders erbij te houden had ik een zevental meerkeuzevragen opgenomen. Slechts 1 van de 200 deelnemers had alle vragen goed. Dat getuigt van expertise, de gokkans bedraagt 1:16384.

Frans Kingma presentatie Ioniserende letteren

Hiernaast vind je mijn ingekorte bijdrage met toelichting in de slides (geen geluid). Het is een presentatie geworden die nogal afweek van de andere, die handelden over nieuwe germaniumdetectoren, de ontwikkelingen bij draagbare nucleaire instrumentatie en ervaringen met alfaspectrometrie.