Columns

Een column verwoordt een inzicht en als lezer hoef je het daar niet mee eens te zijn. Toch zal de columnist je proberen te overtuigen. Dat is de taak. Of je proberen te amuseren, ook een taak. Het advies van een redacteur: ‘Frans, veel je eigen mening. En we willen humor!’


Strontiumpaard

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Het NTvN verschijnt iedere maand en bevat artikelen variërend van quantuminformatica tot self healing materialen en kosmologische ontdekkingen. Mijn columns gaan over fysica, maar zijn verbonden met volstrekt andere thema’s wat resulteert in teksten over het nut van de boerka bij uv-straling en dat ruimtereizen voor de mensheid niet verstandig is.

Hiernaast (plaatje rechts) vind je een column over het toepassen van strontium voor het genezen van een paard (althans een poging daartoe).

Af en toe besluit de redactie van het NTvN een publicatie te plaatsen op de eigen website, bedoeld voor een breed publiek. Zo is Chocola! het resultaat van een bezoek dat ik heb gebracht aan de afdeling Soft Condensed Matter.

Alle columns zijn te vinden in het NTvN. Ook met lezersreacties.


Fylakra

Fylakra-linkFaculteiten hebben hun eigen bladen met informatie over wetenschappelijke werkzaamheden, zo ook de afdeling Natuur- en Sterrenkunde (van de Universiteit Utrecht), de Fylakra. De hoofdredacteur heeft me toegezegd dat mijn columns alle onderwerpen mogen behandelen, welnu, daar maak ik graag gebruik van.

Onderwijs en natuurkunde is een explosieve mix. Vooral als het intelligente, maar slordige kinderen betreft.

Picture1In de natuur is het belangrijk dat het draait. Waarom? Wel, het maakt alles veel efficiënter. Dat geldt voor heel veel zaken, zoals cyclotrons, wastrommels en turingmachines.

Hiernaast een commentaar op de samenleving die alles wil registreren. Door technische zegeningen worden grenzen verschoven, een column over Google en de brilletjes die niet doorgingen, Glass holes.