Personalia

Vergelijk een 6 met een b, of een 0 met een o, nauwelijks een verschil… en toch vormen rijen van cijfers en reeksen van letters toegangspoorten tot volstrekt verschillenden werelden. Ik vond het lastig om te kiezen en dat resulteerde in een dubbelstudie, experimentele natuurkunde en Nederlandse taal- en letterkunde. Aansluitend heb ik mijn universitaire scholing afgerond met een promotieonderzoek en me beziggehouden met een heleboel andere zaken.

* Frankrijk is een prachtig land met een rijke cultuur. Met veel genoegen heb ik enkele jaren in Parijs gewoond. Het was serieus werk, voorzien van een flinke dosis savoir-vivre.

* Het grootste fysische lab is bij CERN. Daar vindt fundamenteel onderzoek plaats, versnellers, ATLAS, higgs-deeltjes… Spannende zaken. Regelmatig ben ik er geweest voor het verzorgen van lessen.

* Zo toegewijd mogelijk volg ik de ontwikkelingen in de letterkunde, vooral wanneer er verbanden worden gelegd met natuurwetenschap. Het komt niet vaak voor dat fysici optreden in een roman van een Nederlandse auteur, maar het kan wel

* De veranderingen in de natuurkunde gaan razendsnel. We wachten op efficiëntere zonnecellen, zien een nanotechnologische vooruitgang en hopen op een quantumcomputer. Waarbij we zouden vergeten dat het nog steeds mensenwerk is.

* Voor mijn werk kom ik bij bedrijven. Het betreft instanties als ziekenhuizen, ministeries en douane, maar ook kerncentrales, tulpenkwekerijen, isotopenfirma’s en afdelingen voor ruimteonderzoek.

Natuurkunde en letteren…, ze zijn overal.